İletişim Hattı : +90 850 532 16 71

Tüketici Hakları

1. Bu sözleşmede yer alan aşağıdaki tanımlamalar, ibareler ve kısıtlamalar karşılarında gösterilen anlamları ifade edecektir.
Grisepet.com: MS Teknoloji Tic.Ltd.Şti bu sözleşmede kısaca "Grisepet.com" olarak anılacaktır.

SÖZLEŞME: Üyelik sözleşmesi.

KULLANICI : Grisepet.com internet adresinde ürün alımı ve satışı yapmak üzere yer alan tüm özel ve tüzel kişi ve kurumları kapsamaktadır.

2. İşbu sözleşme, Grisepet.com tarafından işletilen Grisepet.com internet adresinde KULLANICI 'lar ile Grisepet.com arasında üyelik kayıt aşamasında yapılmış ve karşılıklı olarak yürürlüğe girmiştir.

3. Grisepet.com ‘a üye olabilmek için üyelik formunun eksiksiz doldurulması zorunludur. Bu forma aktarılan bilgilerin doğruluğunu üyelik isteğinde bulunan KULLANICI kayıtsız şartsız taahhüt eder. KULLANICI, işbu sözleşme hükümlerini kabul etmekle, site içinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve hizmetlere ilişkin Grisepet.com tarafından açıklanan her türlü beyanı da kabul etmiş olmaktadır. Kullanıcı bahsi geçen beyanlarda belirtilen her türlü hususa uygun olarak davranacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

4. KULLANICILAR, Grisepet.com 'a üye olmak aracılığıyla işbu sözleşme'nin tamamını okuduklarını, içeriğini tamamıyla anladıklarını ve tüm maddelerini kayıtsız şartsız kabul ettiklerini ve onayladıklarını peşinen taahhüt ederler.

5. KULLANICI, Grisepet.com hizmetlerden üyelik formunda belirlediği ve e-posta yoluyla verilen şifre, SMS ile gönderilen aktivasyon numarasını kullanmak sureti ile faydalanır. Üyelik kaydı sırasında belirlediği, talep ettiği ve Grisepet.com tarafından onaylanan Kullanıcı adını değiştirme hakkına sahip değildir.

6. Grisepet.com, sözleşmeyi tek taraflı olarak değiştirme ya da tadil etme hakkına sahiptir.

7. Aksi belirtilmediği takdirde, Grisepet.com 'daki ücretli hizmetler/servisler karşılığı alınacak ücretler Türk Lirası olarak hesaplanacak ve tahsil edilecektir. KULLANICILAR, Grisepet.com üzerinden gerçekleştirdikleri ticaretten, alım/satımdan kaynaklanabilecek tüm banka komisyonu, BSMV, KDV, ÖTV, vergi, pul, harç, vs. ödemeleri ilgili kurumlara açık artırmaların/güvenli e-ticaret işleminin gerçekleşmesini müteakip yapmayı kabul ve beyan eder.

8. Yasalara aykırı ve genel ahlak prensibine uygun olmayan kişisel kimliklere saldırı mahiyetinde ilan verilemez. Yasalara göre, suç sayılan bir eylem aracı olarak Grisepet.com girdileri kullanıldığı zaman yasal mercilerden bir talep vuku bulursa, bu KULLANICI veya KULLANICILAR hakkında bilgiler gerekli yerlere istem doğrultusunda verilecektir.

9. Grisepet.com tüm KULLANICILARIN kişilik haklarına, gizlilik haklarına saygı duymaktadır. 8.maddede yazılı sebepler dışında ve yargı mercileri istemi haricinde her ne sebeple olursa olsun kişisel bilgileri hiçbir kurum veya kuruluşa vermeyeceğini kabul ve taahhüt eder.

10. Grisepet.com hiçbir sebep beyan etmeden istediği KULLANICILARIN üyeliklerine son verme hak ve yetkisine sahiptir.

11. Grisepet.com, veri tabanına yapılabilecek saldırılar sonucu üyelik bilgilerinin kötü amaçlı kişilerin eline geçmesi ve bunların kötü niyetli kullanılması halinde doğabilecek sonuçlardan dolayı sorumluluk kabul etmez.

12. Grisepet.com 'nin amacı, Grisepet.com MS Teknoloji Tic.Ltd.Şti adına, ürün ve markaları tanıtabileceği, ürünleri satışa çıkarabileceği ve/veya pazarlayabileceği, işbu hizmeti internet ortamındaki kişi ya da kurumların faydasına sunmaktır. Gerek hizmetin arzı ve gerekse iletişim enstrümanları ve üyelerin girdileri yönünden Grisepet.com 'a hiçbir sorumluluk yüklenemez.

13. İsim haklı marka haklarına tecavüz şeklinde kullanım yapılamaz. Uygulaması ne şekilde olursa olsun haksız rekabet doğuracak kullanım yapılamaz.

14. Her türlü kullanım ve yazılımlarda telif hakları ve eser haklarına tecavüz edilmeyecektir. Her türlü telif hakkı ve insan hakları sorumluluğu üyeye aittir. Bu sebeple Grisepet.com 'e rücu kesinlikle mümkün değildir.

15. Grisepet.com üzerinden gerçekleşen işlemler ile Grisepet.com 'un doğrudan veya dolaylı olarak herhangi bir bağlantısı olmamasından mütevellit, KULLANICILAR, Grisepet.com 'daki işlemlerden dolayı ortaya çıkabilecek her türlü anlaşmazlıklar ve akabinde bu anlaşmazlıkların yaratacağı her türlü iddia, talep veya hasar beyanlarından, Grisepet.com 'in sahiplerini, temsilcilerini ve/veya çalışanlarını sorumlu tutmamayı, tazminat talep etmemeyi ve üçüncü kişi ve kurumlar tarafından kendisine yöneltilecek her türlü talepten muaf tutmayı işbu sözleşme'yi onaylayarak ve Grisepet.com 'a üye olarak peşinen kabul ve beyan eder.